В наши дни често срещано явление е инвеститори или собственици на даден парцел да инвестират в строителство тип груб строеж и да оставят довършителните работи за по-късен етап. Много често разхождайки се и поглеждайки към дадена къща или кооперация се натъкваме на гледка, на която единият етаж е напълно довършен и удивителен, а другият празен и дори неизмазан. Ако и Вие желаете вашият дом мечта да се превърне в реалост, може да се доверите на екип от специалисти, които ще се погрижат за вашите желания.

Какво всъщност представлява грубият строеж на къща?

Когато говорим за груб строеж на къща е от изключително голямо значение да знаем какво точно включва този строеж. Най-общо с този термин обозначаваме изграждането на архитектурната конструкция на дадена сграда, като за извършването на това строителство следва да бъде направен проект, който да бъде одобрен от съответните истанции. Разгледано по-детайлно терминът „груб строеж” обединява всички работи и материали по изкопаването на основите с необходимата техника и изнасянето на почвата, подлагането на бетон и бетонирането на основите, правенето на кофражи, арматура и отливането на плоча кота нула, отливането на греди и колони по втора, трета и т.н. плочи, тяхното кофриране и декофриране. Освен цялата тази дейност, грубият строеж включва още зидането на всички вътрешни и външни стени, отливането и изграждането на вътрешните стълби свързващи етажите, в случай че има такива, подпокривното пространство, както и изграждането на покривната конструкция с полагането на керемидите. 

Какво НЕ включва грубият строеж?

От значителна важност е, когато планираме изграждането на груб строеж, да сме запознати освен с нещата, които той включва и с тези, които не включва, а именно подравняването на земята около къщата, ограждането й с ограда, измазването, хидроизолацията и топлоизолацията на основите, водопровода, електрическата инсталация и куп други подобни операции, които се извършват в така наречените довършителни работи. 

Строителство до ключ – цена

Присъщото за строителството до ключ е, че цената може да се покачи до три пъти на квадратен метър спрямо цената на грубия строеж. Това е така, защото тук се включва идейният проект и проектът на сградата, проектантът и архитектът, материалите и труда на фирмата изпълнител. За постигането на качествени резултати е добре да се доверим на фирма с добър имидж и дългогодишен опит. Също така е важно да се отбележи, че районът, в който се строи жилищната сграда, оказва влияние върху цената. Важно е да се знае, че за изграждането на една жилищна сграда са нужни ток, вода и канализация. Има парцели, в които или в близост до тях има изградени трафопостове с достатъчна мощност за захранване на сградата, канали в които да се свърже канализцията и питейна вода в близост или в парцела. Ако тези неща не са на лице изграждането им ще окаже влияние върху цената на сградата. 

Първата стъпка е правилният избор

При строителството на грубия строеж една от най-важните стъпки е изборът на правилната фирма, която да Ви предложи добра цена, качество, коректност и реални срокове за изпълнение. Изборът е ваш, а Янчов Инженеринг е стъпката към вашия мечтан дом.