Съвременното строителство занимаващо се с изграждане на покриви се различава от традиционното дори от края на XX век.

Днес поради разнообразието от архитектурни решения, изисквания от страна на закона, изисквания от страна на собствениците, съображенията с околната среда, строителите се съобразяват с всичко това, за да изграждат технологично и научно обосновани конструкции. Идеята е те да са издръжливи на климатичните промени, дълготрайни, щадящи природната среда, естетически красиви.Следователно, днес като поръчители на изпълнението на покриви, можете да потърсите строителни фирми, които предлагат много по-голямо разнообразие от услуги за изграждане на покриви. Всяка сграда според нейното предназначение си има и най-подходящ покрив. Еднофамилните къщи често търсят решения с едноскатни и двускатни покриви, за индустриалните и комерсиалните сгради се изпълняват плоски или ниско скатни покриви. В новото строителство на жилищни кооперации навлизат зелените покриви. Не са малко и екстравагантните решения на архитекти новатори, които проектират нетрадиционни решения за градската среда. 

Работата на строителната фирма е, да види проекта пред себе си и да изпълни покрива така както е зададен.

Отговорност обаче на собствениците е да изберат най-добрата строителна фирма за изграждане на покриви. Това става чрез детайлно проучване на пазара, защото това е среда с много възможности, но не всички водят към най-доброто решение. Всеки собственик иска качествено изпълнение, за да може да има колкото се може по-малко главоболия свързани с покрива над главата си. Такова изпълнение е възможно само след като се положат усилия за избор професионалисти в занаята. Повечето качествени строителни фирми, които работят в сферата на строителството предлагат услугата изграждане на покриви. Дори има фирми, които в ценоразписа посочват директно колко струва вида покрив на квадратен метър. Това означава, че фирмата е пресметнала в цената труда и материалите, и разходите, които ще трябва да заплатите за строителството на покрива. Когато фирмата е оставила цена по договаряне, това значи, че предлага различни решения с различни материали, или ще остави на вас да изберете материалите, но с предупреждението, че за всеки проект си има оптимално решение.

Не винаги ценоразписът трябва да е водещ при избора на строителна фирма за покриви.

Много по-важно е да видите в галерията изпълнени покривни конструкции от страна на същата. Да видите как служителите във фирмата се отнасят към вас като клиент; да си отделите време на тези детайли, защото това може да е решаващ фактор при крайния избор. В крайна сметка разликите в цените на изпълнение на покриви при фирмите работещи на пазарни цени не са толкова големи, и може решението да бъде взето след като сте видели плюс в отношението към вас, или в изпълнението на вид покрив при сграда много сходна с вашата. В този смисъл Интернет проучването е важно и ще ви донесе достатъчно количество информация, която ще ви послужи.Винаги когато пишем по темата за изграждане на покриви, освен съвети за качествено проучване, предупреждаваме хората да внимават със строители и майстори на покриви, които предлагат много ниски цени. Покривното пространство е едно от най-скъпите като изпълнение и всеки спестен лев, може да означава повреда в кратък срок след строителството. Никой собственик не би искал това.